Naša učebnica pre samoukov je riešením!

Určite sa každému z Vás aspoň raz stalo, že bol donútený vypočuť si nejaký cudzojazyčný rozhovor alebo sa ho priamo niekto niečo pýtal, alebo hoci len film v cudzom jazyku, alebo s cudzojazyčnými titulkami, toto všetko Vás mohlo priviesť do nepríjemnej situácie a do rozpakov! Nehovoriac o tom, že v práci na Vás zažínajú tiež tlačiť, aby ste sa začali […]