Naša učebnica pre samoukov je riešením!

Určite sa každému z Vás aspoň raz stalo, že bol donútený vypočuť si nejaký cudzojazyčný rozhovor alebo sa ho priamo niekto niečo pýtal, alebo hoci len film v cudzom jazyku, alebo s cudzojazyčnými titulkami, toto všetko Vás mohlo priviesť do nepríjemnej situácie a do rozpakov! Nehovoriac o tom, že v práci na Vás zažínajú tiež tlačiť, aby ste sa začali týmto spôsobom ďalej vzdelávať. Aj keď si to neprajete, raz to muselo prísť a keď predtým akýmkoľvek spôsobom utečiete, určite si Vás to opäť nájde!

Lenže, my máme pre Vás prijateľné riešenie!

Naša už vyššie spomínaná učebnica pre samoukov, alebo začiatočníkov Vám s týmto problémom pomôže! Anglická slovná zásoba, gramatika, výslovnosť, či posluch, toto všetko sa počas pár dní stane pre Vás samozrejmosťou a na otázky typu, Could you help me with…?, do know where is…? budete vedieť jednoducho a rýchlo reagovať! No neznie to úžasne? A už dosť strachu pred cudzími jazykmi a cudzincami! Od teraz to v pohode všetko zvládnete a my budeme radi, že Vás s tým môžeme pomôcť!